Hvordan få flere besøkende til å bli kunder

De fleste firmaer har en nettside for å nå et mål. For mange av de kunder vi jobber med, så er målet enkelt nok: Få flere leads & kunder.

Det er ingen enkel formel på hvordan man får flere leads & kunder. Men vi har likevel satt opp en oversikt over elementer som en nettside kan inneholde.

11 elementer en nettside kan inneholde


Hvordan får flere kunder 1Alle nettsider må ha en beskrivende og selgende overskrift. Du har bare noen sekunder på deg til å overbevise at det du tilbyr, er bra for den som har klikket seg inn.


Hvordan får flere kunder 2Beskriv hva du tilbyr på en god og selgende måte. Ikke bare snakk om deg selv.


Beskriv fordelene med det du tilbyr. Prøv å få frem hva produktet/tjenesten gjør for kunden.


Hvordan får flere kunder 4Gjør det enkelt for brukeren å ta kontakt.


Hvordan får flere kunder 5Beskriv funksjonaliteten i det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 6Ikke alle brukere er i direkte kjøpsmodus. Gi dem gjerne noe å «ta med seg» slik at de husker deg.


Hvordan får flere kunder 6Bygg troverdighet med å vise frem noen av kundene dine.


Hvordan får flere kunder 8Igjen: Gjør det enkelt å for brukeren å ta kontakt.


Hvordan får flere kunder 9Bygg troverdighet ved å la en kunde uttale seg positivt om det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 10Vi er visuelle. Bruk gjerne et bilde eller video som beskriver det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 11Alle nettsider må ha en tydelig og lett tilgjengelig navigering.


Artikkelen er inspirert av en lignende artikkel på WebMag.co.

Ønsker du en nettside som gir deg flere leads og kunder? Ta kontakt med InBusiness.

9 tips for økt konvertering i din nettbutikk

En konvertering skjer når noen besøker ditt nettsted og gjør noe du ønsker de skal gjøre der. Driver du en nettbutikk, så skjer en konvertering når en person handler noe i nettbutikken. Har du f.eks 100 besøk på ditt nettsted, og 3 handler i løpet av dagen, så er konverteringsraten 3%.

Les mer