Hvordan få flere besøkende til å bli kunder

De fleste firmaer har en nettside for å nå et mål. For mange av de kunder vi jobber med, så er målet enkelt nok: Få flere leads & kunder.

Det er ingen enkel formel på hvordan man får flere leads & kunder. Men vi har likevel satt opp en oversikt over elementer som en nettside kan inneholde.

11 elementer en nettside kan inneholde


Hvordan får flere kunder 1Alle nettsider må ha en beskrivende og selgende overskrift. Du har bare noen sekunder på deg til å overbevise at det du tilbyr, er bra for den som har klikket seg inn.


Hvordan får flere kunder 2Beskriv hva du tilbyr på en god og selgende måte. Ikke bare snakk om deg selv.


Beskriv fordelene med det du tilbyr. Prøv å få frem hva produktet/tjenesten gjør for kunden.


Hvordan får flere kunder 4Gjør det enkelt for brukeren å ta kontakt.


Hvordan får flere kunder 5Beskriv funksjonaliteten i det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 6Ikke alle brukere er i direkte kjøpsmodus. Gi dem gjerne noe å «ta med seg» slik at de husker deg.


Hvordan får flere kunder 6Bygg troverdighet med å vise frem noen av kundene dine.


Hvordan får flere kunder 8Igjen: Gjør det enkelt å for brukeren å ta kontakt.


Hvordan får flere kunder 9Bygg troverdighet ved å la en kunde uttale seg positivt om det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 10Vi er visuelle. Bruk gjerne et bilde eller video som beskriver det du tilbyr.


Hvordan får flere kunder 11Alle nettsider må ha en tydelig og lett tilgjengelig navigering.


Artikkelen er inspirert av en lignende artikkel på WebMag.co.

Ønsker du en nettside som gir deg flere leads og kunder? Ta kontakt med InBusiness.

Ungdommen ser knapt på TV og leser heller ikke aviser

Jeg leser ofte «Etterbørs» i Dagens Næringsliv. Her er det mye bra reportasjer relatert til mitt yrke.

I dag så jeg først dette oppslaget:

ungdom_ser_ikke_tv

Her står det om ungdommer som omtrent ikke ser på tradisjonell TV lenger. En typisk TV seer blir eldre for hvert år. Om trenden fortsetter, er det lite poeng for å bruke penger på TV reklame rettet mot ungdommen. De ser den jo ikke likevel.

Blar så videre til neste side, og ser dette:

aviskutt

Her er det oppslag om aviskutt. Det virker som om det å kutte ansatte er det avisene er best til om dagen. De er ihvertfall ikke gode å selge inn annonser.

Kort oppsummert er trenden dette: Ungdommen ser knapt på TV og leser heller ikke aviser.

Digital markedsføring
Jeg jobber daglig blant annet med å markedsføre bedrifter via digitale kanaler som AdWords, Facebook, Instagram osv. Flere av disse bedriftene har ungdommer som målgruppe.

Når man ser hvor dårlig produkt avisene har mht segmentering av målgrupper, så er ikke avisannonser noe mange satser på om dagen: http://hanspetter.info/2014/08/facebook-og-google-far-mine-reklamepenger/

Når vi også ser hvor rimelig og bra man kan segmentere f.eks via Facebook annonsering, så går ikke avisene akkurat går lysere tider i møte: http://blog.inbusiness.no/2014/08/annonsering-pa-facebook/

Jeg er glad jeg jobber med digital markedsføring.